Check our beautiful works we do
Check our beautiful works we do

About Us

Iacfpa.org เราเป็นศูนย์ความรู้ทางการเมืองของอินเดียนอเมริกันเพื่อคอยอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแก่ชาวอเมริกันอินเดียน โดยทางเราจะคอยจัดฝึกอบรมอยู่เป็นประจำเพื่อจะคอยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยชุมชนชาวอเมริกันอินเดียนในระบอบประชาธิปไตยของอเมริกามากยิงขึ้น และยังจะสร้างความเสมอภาคและเสรีภาพกับประเทศที่อพยพมาโดยตลอด แล้วยังมีการให้คำแนะนำและความรู้ต่างๆ แก่ท่านที่สนใจอีกด้วย

Member
80%
Participant
77%
Graduates
75%

Article

Article
การเมืองทำไม ส่งผลให้คนอเมริกัน เครียดสูง

การเมืองทำไม ส่งผลให้คนอเมริกัน เครียดสูง

คนอเมริกันผิวสีคิดเรื่องการเมืองอย่างไร

คนอเมริกันผิวสีคิดเรื่องการเมืองอย่างไร

อินเดียนแดงเจ้าของถิ่นเดิมในอเมริกา

อินเดียนแดงเจ้าของถิ่นเดิมในอเมริกา

ประวัติศาสตร์อเมริกันพื้นเมืองกับคนขาว

ประวัติศาสตร์อเมริกันพื้นเมืองกับคนขาว

ประวัติอินเดียแดง Geronimo

ประวัติอินเดียแดง Geronimo

ประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับชนพื้นเมือง

ประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับชนพื้นเมือง

ทำไมกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันถึงไม่ค่อยมีบทบาททางการเมือง

ทำไมกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันถึงไม่ค่อยมีบทบาททางการเมือง

ความเป็นอยู่ของกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันในปัจจุบัน

ความเป็นอยู่ของกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันในปัจจุบัน

รัฐบัญญัติว่าด้วยการโยกย้ายที่อยู่ของชาวอเมริกันอินเดียน

รัฐบัญญัติว่าด้วยการโยกย้ายที่อยู่ของชาวอเมริกันอินเดียน

สิทธิชนพื้นเมืองอเมริกันในสหรัฐอเมริกา

สิทธิชนพื้นเมืองอเมริกันในสหรัฐอเมริกา

Ingredient

Our History
ศูนย์ความรู้ทางการเมืองของอินเดียนอเมริกันก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2537 โดยสำนักพิมพ์ของ อินเดียในต่างปร
Our Mission
ภารกิจของเราคือการเพิ่มความตระหนักในชุมชนชาวอเมริกันอินเดียนและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยชุมชนชา
Our Vision
Iacfpa.org มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับโอกาสความเสมอภาคและเสรีภาพเป็นประเทศที่อพยพมาโดยตลอด แต่สัญญาของความ

Latest blogs

การเมืองทำไม ส่งผลให้คนอเมริกัน เครียดสูง
September 7, 2018
ประเทศอเมริกาจุดเด่นของพวกเค้าต้องเป็นเรื่องประชาธิปไตยอย่างปฏิเสธไม่ได้เลย ไม่เพียงแค่สิทธิ เสรีภาพแบบเต็มพิกัดแล้ว ประชากรของพวกเค้ายังให้ความสนใจ ติดตามด้านก
คนอเมริกันผิวสีคิดเรื่องการเมืองอย่างไร
July 3, 2018
ประเทศอเมริกาจัดว่าเป็นประเทศที่มีความเสรีภาพด้านประชาธิปไตยมากสุดแห่งหนึ่งของโลก ทุกคนต่างมีเสรีภาพทางความคิดด้านการเมืองทั้งการแสดงความคิดเห็นชอบ หรือไม่ชอบ ส
อินเดียนแดงเจ้าของถิ่นเดิมในอเมริกา
January 29, 2018
อินเดียนแดง เป็นชนพื้นเมืองอันเก่าแก่ของทวีปอเมริกา เรียกว่าอินเดียนแดงรวมกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชนเผ่า ที่อาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือ , แคนาดา , เม็กซิโก จวบจนถึงอเ
ประวัติศาสตร์อเมริกันพื้นเมืองกับคนขาว
January 17, 2018
หากย้อนไปประมาณ 13,000 ปีก่อน มีการเดินทางของชนเผ่าเร่ร่อนกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้น พวกเขาได้เดินทางข้ามสะพานแห่ง อลาสก้า ซึ่งเชื่อมต่อระหว่าง เอเชียกับอเมริกา โดยคนเห

Contact Us

สำหรับท่านใดที่่ต้องการขอคำแนะนำหรือเข้าร่วมฝึกอบรมท่านสามารถติดต่อมาตามช่องทางดังต่อไปนี้ ทางเรายินดีให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ทุกท่านหวังว่าท่านจะได้รับความรู้และคำปรึกษาที่ดีและมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย
  • Phone: +xxx xxx xxxx
  • Email: admin@iacfpa.org
  • Website: www.iacfpa.org